OFERTA / Protetyka i implantoprotetyka

Protetyka to dziedzina zajmująca się  uzupełnianiem braków zębowych, poprawą estetyki oraz co z naszego punktu najważniejsze to przywracaniem utraconych funkcji narządu żucia. Niepełne uzębienie niesie ze sobą poważne konsekwencje zarówno dla zdrowia, codziennego funkcjonowania jak i samopoczucia pacjenta. 

Dzięki nowoczesnym procedurom i wysokiemu standardowi prac protetycznych w Stomatologii Domka & Pabis  oferujemy rozwiązania protetyczne, które zapewnią nie tylko doskonałą estetykę, wytrzymałość, ale także komfort i wygodę pacjenta. Posiadamy bogate doświadczenie praktyczne, gdyż od wielu lat specjalizujemy się w tej dziedzinie wykonując skomplikowane prace protetyczne. Patrząc na pacjenta wielokierunkowo przedstawiamy wszelkie możliwe opcje terapeutyczne, tak abykażdy mógł dokonać świadomego wyboru najlepszego dla siebie postępowania klinicznego.

W ramach usług protetycznych proponujemy:

                Uzupełnienia stałe (niewyjmowane)  takie jak:

 • Korony porcelanowe
 • Korony pełnoceramiczne
 • Mosty porcelanowe
 • Licówki porcelanowe
 • Wkłady koronowo-korzeniowe
 • Korony i mosty na implantach
 • Prace złożone tzw. kombinowane
 • Prace protetyczne z uwzględnieniem diagnostyki stawu skroniowo-żuchwowego ( URNŻ)

Uzupełnienia ruchome (wyjmowane)  takie jak:

 • Protezy akrylowe częściowe  i całkowite
 • Protezy szkieletowe
 • Protezy na zatrzaskach
 • Protezy biofunkcyjne uwzględniające diagnostykę stawu skroniowo-żuchwowego ( URNŻ)
 • Protezy na implantach
 • Prace ruchome z uwzględnieniem diagnostyki układu ruchowego narządu żucia (URNŻ)