OFERTA / Ortodoncja

Pierwsza wizyta ortodontyczna

 

Lekarz bada pacjenta i wstępnie ocenia istniejącą wadę zgryzu. Omawiany jest z pacjentem problem, z którym się zgłosił i jego oczekiwania związane z leczeniem ortodontycznym. Wykonywane są zdjęcia fotograficzne i pobierane wyciski. Badana jest higiena jamy ustnej, czynność oddychania, połykania, mowy, oceniane rysy twarzy i funkcje stawów skroniowo-żuchwowych. Przedstawiany jest wstępny plan leczenia. Pacjent jest kierowany na specjalistyczne zdjęcia rentgenowskie.

* W przypadku współwystępowania zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych konieczna jest wizyta oceniająca dysfunkcje stawu i możliwości jego leczenia.

 

Druga wizyta ortodontyczna

 

Po analizie zdjęć RTG, modeli diagnostycznych oraz zdjęć fotograficznych przedstawiany jest szczegółowy plan leczenia i jego kosztorys.

 

Trzecia wizyta ortodontyczna

 

Na wizycie jest montowany aparat stały lub wręczany aparat ruchomy.

 

Wizyty kontrolne

 

Wizyty te odbywają się w różnych odstępach czasowych w zależności od zastosowanych aparatów oraz dodatkowych elementów. Podczas tych wizyt lekarz sprawdza postęp leczenia, kontroluje aparaty, aktywuje je i przekazuje kolejne zalecenia. Lekarz sprawdza również stan higieny jamy ustnej. Regularne wizyty kontrolne i współpraca między pacjentem a lekarzem warunkują dobre rezultaty i szybkie efekty leczenia.

 

Zdejmowanie aparatów

 

Po fazie aktywnego leczenia następuje etap leczenia retencyjnego. Jest to czas w którym zęby stabilizują się w nowym położeniu dzięki stosowanym aparatom retencyjnym. Czas noszenia aparatu retencyjnego jest to okres zwykle 2 lat, ale w przypadku niektórych pacjentów może się przedłużyć do 5-10 lat.

 

Wizyty kontrolne w fazie retencyjnej

 

Wizyty te ustalane są co pół roku, aby lekarz mógł sprawdzić stan aparatów retencyjnych oraz ich dopasowanie na zębach.

 

*Pamiętajmy, że jeśli zdarzy się jakiś problem z aparatem, nie możemy czekać z wizytą u ortodonty. Zwlekanie z niezbędnymi naprawami aparatu może zniszczyć wynik kilku lat leczenia.